top of page

En operativ modell för AML

Hur jobbet utförs. Människor, system i några nya processer

sammanflätade

AML = KYC + TM

 • Kundkännedom och transaktionsövervakning är fundamenten för den analys och rapportering som förväntas från bolag under tillsyn

 • Den operativa modellen beskriver arbetsgången där människor och system samverkar i definierade processer för att upptäcka och förhindra att bolaget utnyttjas för penningtvätt. 

Processer i samspel

 • Det centrala processdomänerna inom AML är 

  • Kundkännedom "KYC", med CDD, EDD och ODD

  • Transaktionsövervakning  "TM"

  • Analys och Rapportering

 • Den operativa modellen för AML samspelar med och är del av bolagets övergripande operativa modell. Såväl kundresan som riskkontroll blir i regel nära integrerade

Kontinuitet
Abstrakt geometrisk struktur
Abstrakt geometrisk struktur

Erfarenheter 

 • En hög grad automation är eftersträvansvärd. Men allt varken kan eller behöver automatiseras. Kundportföljens karaktär och transaktionsmönster får sätta prioriteringarna.

 • Samspelet mellan KYC & TM är svårt men centralt att kunna analysera.  Transaktionerna måste analyseras utifrån kännedom om  parterna. Samtidigt som transaktionsmönster bygger upp och utvecklar  en kundprofil.

bottom of page