top of page

Hantering av AML risk

AML risker hanteras parallellt med andra risker. Men ändå separat

abstrakt struktur

Riskklasser

 • AML-riskmodellen består av ett ramverk som används för att bedöma och kvantifiera risknivån förknippad med potentiell penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det hjälper organisationer att identifiera och prioritera högriskkunder, transaktioner och aktiviteter som kräver förbättrad due diligence och övervakning.  I allmänhet innehåller den följande element:

  • Kundriskbedömning

  • Riskbedömning av produkter/tjänster

  • Geografisk riskbedömning

  • Transaktionsövervakning

Upplyst papper

Våra erfarenheter

 • En dynamisk AML-riskmodell omvärderar och uppdaterar kontinuerligt riskprofiler baserat på ny information, nya risker och förändringar i regelverk. Det tillåter organisationer att anpassa sina riskreduceringsstrategier och allokera resurser effektivt.

 • Genom att använda en AML-riskmodell kan organisationer bättre förstå och hantera riskerna i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket gör det möjligt för dem att implementera lämpliga kontroller och skyddsåtgärder för att skydda sin verksamhet och upprätthålla regelefterlevnad.

Upplyst papper
Elegant abstrakt bakgrund

Att göra - om det inte redan finns på plats

 • Definiera företagets egen Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA). Den ligger som grund för hur risker skall klassificeras för företagets produkter

 • Definiera en dynamisk Riskmodell som tar hänsyn till ett föränderligt regelverk och informationslandskap

bottom of page