top of page
skuggor

Efterlevnad av regelverket mot penningtvätt

Ekonomisk brottslighet är ett växande problem i alla samhällen runt om i världen, och många typer av företag är föremål för bestämmelser med stränga sanktioner för bristande efterlevnad av AML/CFT*-lagstiftningen. Många finansiella tjänsteorganisationer investerar enorma belopp, ofta utan att få bevis på att de har uppnått efterlevnad. Faktum är att många istället endast adderar komplexitet, reducerar översikten och minskar konkurrenskraften som ett resultat av dessa investeringar.

* AML/CFT = Anti Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism

Insikter från arbete med AML

Vi har genom vårt arbete inom AML utvecklat en pragmatisk syn på ett antal olika områden. Våra erfarenheter fungerar som en accelerator i våra uppdrag, där vår erfarenhet ligger till grund för den individuella kundens anpassade lösning.

AML behöver ett holistiskt men ändå pragmatiskt förhållningssätt

  • Vi menar att hela kundresan alltid ska beaktas och endast relevanta åtgärder för att förebygga ekonomisk brottslighet ska införas.

  • Vi anser att ditt företag bör dra nytta av potentialen i att känna dina kunder.

  • Affärsfokuserad AML ger ökad effektivitet i den löpande verksamheten, skapar en kundvänlig upplevelse och hjälper säljorganisationen att förstå kundriskerna i ett tidigt skede.

  • Att förstå var riskerna finns säkerställer snabb onboarding för lågriskkunder och gör att organisationen kan utveckla effektiva åtgärder där risker identifieras.

Infidence expertis

  • Infidence Consulting erbjuder ett fokuserat förhållningssätt till förebyggande av ekonomisk brottslighet.

  • Vårt sätt att hantera, effektiva AML-förändringar bygger på erfarenheten från att ha arbetat med flera finansiella företag i olika regioner. Infidence Consulting har ett team som kan vägleda din organisation på er förändringsresa för att nå effektiv AML-efterlevnad. 

  • Kontakta oss för en – utan förpliktelse – dialog där vi pratar om fallgropar, lärdomar och en skräddarsydd väg till AML-efterlevnad.

bottom of page