top of page

Vägen mot efterlevnad

Orkestrerar resan mot regelverksefterlevnad och effektivitet 

abstrakt struktur

Piska eller morot?

Att organisera ett förändringsarbete som berör väldigt många är en utmaning. När förändringen kanske inte är radikal och dessutom kan uppfattas som affärsbegränsande, kan många broms & försvarsmekanismer utlösas. Förändringsarbete mot AML regelverksefterlevnad kräver analys, koordinering och uthållig drivkraft. Både piskan och moroten brukar krävas.

Det är bara att sätta i gång!

  • Det finns ofta goda skäl att driva ett centralt koordinerat förändringsarbete i ett Program-format. Det innebär att projekt och aktiviteter i olika delar verksamheten, harmoniseras mot en gemensam målbild och efter en synkroniserad tidslinje.

  • Återanvändning och hantering av beroenden är framgångsfaktorer som leder snabbare mot övergripande mål. 

  • Små steg, delade framgångar och återkommande kommunikation håller tempot uppe.

Hoops
Design Concrete

Vi har gjort det 

Infidence konsulter har redan gjort det. 

Det betyder att...

  • vi förstår vad som behöver göras.

  • vi vet att varje uppdragsgivare är unik. 

  • vi har redan besökt några fallgropar, så vi vet att undvika dem.

  • det finns ingen anledning att dröja

bottom of page