top of page

Ambition

Någon som bestämmer måste både veta och vilja

Trappa

Ledningens huvudvärk

Utgångspunkten för varje företagsledning är förstås att leva upp till lagar och regler och att samtidigt göra bra affärer.

 

Tyvärr kan en målkonflikt upplevas när regelverk ska efterlevas. Ledningens sanna ambitioner och insikter kommer här att oundvikligen att bli synliga. Många bolag kan frestas att göra minsta möjliga, lappa och laga eller bara hoppas på svag tillsyn. Andra kan hamna i händerna på rådgivare som siktar mot perfektion, långt bortom rimlig realism.

 

Företagsledningen måste ha tillräcklig insikt. Inte bara om obehagliga konsekvenser av underlåtenhet utan också om vad som behöver uppnås för AML efterlevnad.

Policies ska spegla ambition och koppla till verklighetens instruktioner.

Våra erfarenheter

  • Riskbaserat förhållningssätt i AML sammanhang betyder inte att kunna hoppas på att bolaget går under radarn.

  • "Jag hade ingen aaaning...." fungerar inte. Den som är okunnig kommer inte att undgå ansvarstagande enligt lag

  • Omfattande åtgärder mot penningtvätt blir aldrig effektiva om inte ledningen frågar efter resultat. De riskerar i stället att bli svart hål som slukar resurser, utan att bolaget blir "compliant"

Vita kors
Abstrakta pappersutskärningar
Abstrakta pappersutskärningar

Vi börjar gärna direkt med... 

  • Att snabbt överblicka den nuvarande situationen i bolaget, med hänsyn till hur AML hanteras. Vi pekar ut bra exempel och svaga punkter i ett scorecard.

  • Med detta stöd samtalar vi med ledningen kring angelägna åtgärder och ambitionsnivåer på sikt. En strategi kan behöva formuleras och beslutas.

  • Därefetr gör vi en gemensam översyn av policies för att säkerställa att de speglar aktuell ambition och starategi 

.

bottom of page